Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Z PSRP WIKI
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – świadczenie w ramach systemu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów, które ma być motywacją do zdobywania jak najlepszych wyników w nauce i innych osiągnięć. Po reformie szkolnictwa wyższego, wraz z początkiem roku akademickiego 2011/2012 zastąpiło ono dawne stypendium naukowe.

Zasady ustalania jego wysokości, kryteria jakie muszą spełniać studenci aby je otrzymywać oraz procedury jego przyznawania określają przepisy ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz uczelnianych regulaminów pomocy materialnej.

Stypendium to może otrzymywać do 10% studentów danego kierunku, którzy posiadają wysoką średnią ocen za poprzedni rok studiów lub znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wypłacane jest dopiero po 1 roku studiów I stopnia. W ramach funduszu pomocy materialnej uczelnia może przeznaczyć na to stypendium nie więcej niż 40% środków z dotacji budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów.