Stypendium socjalne

Z PSRP WIKI
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Stypendium socjalne - świadczenie wypłacane z funduszu pomocy materialnej, przeznaczone dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Kryteria

Ma prawo otrzymać je student którego dochód nie przekracza progu ustalonego przez rektora i uczelniany organ samorządu studentów (obecnie maksymalnie do 850,20 zł). Natomiast studenci, którzy osiągają dochód niższy niż 592,80 zł otrzymują je obligatoryjnie. Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie wniosku.

Szczegółowe kryteria przyznawania i wypłaty stypendium regulują przepisy uczelnianych regulaminów pomocy materialnej.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania...

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie to standardowe stypendium socjalne zwiększone o tzw. „dodatek mieszkaniowy”. Jest ono przeznaczone dla osób, które spełniają kryteria właściwe dla stypendium socjalnego i którym jednocześnie codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, w związku z czym mieszkają w domu studenckim lub innym obiekcie (bursa, stancja, najem pokoju lub mieszkania, etc.).