Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Z PSRP WIKI
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych to świadczenie z funduszu pomocy materialnej, które otrzymać mogą studenci z niepełnosprawnością posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Przyznawane jest bez względu na stopień niepełnosprawności oraz na sytuację materialną.

Stypendium specjalne przyznaje się na maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim, jednak nie dłużej niż na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Studentowi z niepełnosprawnością, który posiada orzeczenie ważne np. do końca kwietnia, nie można przyznać tego stypendium dłużej niż do końca kwietnia, ponieważ wraz z ustaniem ważności orzeczenia ustaje podstawa prawna do pobierania tego świadczenia przez studenta. W przypadku kiedy niepełnosprawność trwa dłużej niż do końca orzeczenia, student winien złożyć nowy wniosek o stypendium załączając ważne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez organ uprawniony do orzekania w tej sprawie.