Zapomoga

Z PSRP WIKI
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zapomoga - świadczenie z funduszu pomocy materialnej, przyznawane studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Można ją otrzymać maksymalnie 2 razy w roku akademickim(w różnych lub w tym samym semestrze).

Szczegółowe kryteria przyznawania i wypłaty zapomóg regulują przepisy uczelnianych regulaminów pomocy materialnej.

Sytuacja losowa

Przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym nie regulują w żaden sposób, jakie zdarzenia należy uznawać za losowe. Nie określają również co oznacza "przejściowo trudna sytuacja materialna". Z tego tytułu w skali kraju, w przypadku kryteriów przyznawania tego świadczenia występuje najwięcej rozbieżności pomiędzy regulacjami uczelnianymi. Jest to także świadczenie przysparzające najwięcej problemów interpretacyjnych oraz powodujące znaczną ilość błędów merytorycznych i formalnych w procedurze jego przyznawania.

Sytuacja losowa to np. wypadek, po którym wymagamy kosztownego leczenia; nagły stan chorobowy lub śmierć członka rodziny, z którego dochodów utrzymywał się student; pożar mieszkania.

Za zdarzenie losowe nie może być natomiast co do zasady uznawane zajście w ciążę lub urodzenie dziecka. Przyznawanie zapomóg z tytułu tych zdarzeń jest jednym z najczęstszych błędów przedmiotowych popełnianych przez uczelniane organy przyznające świadczenia pomocy materialnej.